Bàn Về Vấn Đề Thương Hiệu Dệt May Việt Nam

Thương hiệu là được coi là tài sản vô hình của doanh nghiệp, qua đó, khách hàng có thể cảm nhận, đánh giá và phân biệt giữa sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác.

 
To all agents, fashion shop in nation wide (11/12/2014)
Để Thương Hiệu Việt Nam Trở Thành Niềm Tự Hào Của Người Việt (10/05/2010)
Hội Nghị Khối Viện, Trường Ngành Dệt May (10/05/2010)