Hội Nghị Khối Viện, Trường Ngành Dệt May

* Update , Ngày  05  Tháng  10  Năm  2010 *


Ngày 28 tháng 3 năm 2008, Hội nghị khối các Viện nghiên cứu - Trường đào tạo thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam lần thứ 3 đã diễn ra tại thành phố Vũng Tàu.

 
To all agents, fashion shop in nation wide (11/12/2014)
Để Thương Hiệu Việt Nam Trở Thành Niềm Tự Hào Của Người Việt (10/05/2010)
Bàn Về Vấn Đề Thương Hiệu Dệt May Việt Nam (10/05/2010)